Regidoria d'Educació

La Regidoria d'Educació procura donar resposta a les necessitats dels equipaments educatius de titularitat pública per garantir-ne el bon estat i facilitarla tasca del professorat

En matèria d’Educació, les competències i directrius bàsiques corresponen a la Generalitat. Tot i així, els ajuntaments són els que sovint han de donar solució als problemes més urgents o bàsics que es posen de manifest. Per tant, les inversions i la gestió de la Regidoria d’Educació es dirigeixen a donar resposta a totes les necessitats que es detecten en l’entorn més immediat dels equipaments de titularitat pública i municipal, par tal de garantir-ne el bon estat i facilitar la tasca docent al professorat i l’estada dels alumnes. També col·labora en la planificació i la construcció de nous centres escolars a la nostra vila amb el Departament d’Educació.

Aquesta Regidoria presideix i convoca el Consell Escolar Municipal i representa el consistori en els consells escolars de les Escoles i dels Instituts i de la llar d’infants municipal de la nostra població. Participa en els processos de matriculació i vetlla pel correcte procés d’escolarització obligatòria dels infants en edat escolar de la vila. Tanmateix, la tasca de la Regidoria d’Educació també va dirigida a col·laborar en moltes activitats que tenen una especial incidència en la formació dels nostres infants i joves i també adults. Això es tradueix en la promoció i col·laboració amb els centres educatius en l’organització d’activitats, tant de caire formatiu com lúdic. En l’existència de l’Escola de Música, la promoció dels cursos de català, l’Escola d’Adults, servei que imparteix formació però també facilita la integració a les persones nouvingudes, i l’Espai de Família, servei que vol donar suport a les famílies en la seva tasca educativa, i que és un espai per a la reflexió, informació i intercanvi d’experiències relacionades amb l’educació dels infants i adolescents.

L'Àrea d'Educació té delegades les competències que es detallen a continuació:

 • Escola d'Adults
 • Escola de Música Miquel Blanch
 • Servei de consergeria de les escoles
 • Participació en la programació d'ensenyament i cooperació amb l'administració educativa
 • Col·laboració en activitats dels centres d'ensenyament i amb les AMPA
 • Intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents
 • Representació als cosnells escolars i presidència del Consell Escolar Municipal
 • Activitats extraescolars en els centres d'ensenyament
 • Coordinació de l'oferta d'oci i lleure educatiu infantil (casals)
 • Participació en la vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria
 • Escola de Pares i Mares / Espai de família
 • Escola Bressol Municipal i llars d'infants
 • Bibilioteca Municipal i aules d'estudi
 • Política / Assessoria lingüística i conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Pla Educatiu de Ciutat (PEC)

Darrera actualització: 10.06.2020 | 07:31