Regidoria d'Educació

La Regidoria d'Educació té delegades les competències que es detallen a continuació:

 • Escola d'Adults.
 • Escola de Música Miquel Blanch.
 • Servei de consergeria de les escoles.
 • Participació en la programació d'ensenyament i cooperació amb l'administració educativa.
 • Col·laboració en activitats dels centres d'ensenyament i amb les AMPA.
 • Intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents.
 • Representació als consells escolars i presidència del Consell Escolar Municipal.
 • Activitats extraescolars en els centres d'ensenyament.
 • Coordinació de l'oferta d'oci i lleure educatiu infantil (casals).
 • Participació en la vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria.
 • Escola de Pares i Mares / Espai de família.
 • Escola Bressol Municipal i llars d'infants.
 • Biblioteca Municipal i aules d'estudi.
 • Política / Assessoria lingüística i conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.
 • Pla Educatiu de Ciutat (PEC).

Darrera actualització: 29.06.2023 | 13:23