Ajuts als propietaris de locals en lloguer per a ús comercial o de restauració afectats per la Covid-19

Dimecres, 1 de juliol de 2020 a les 00:00

Fins al 31 de desembre de 2020

Què és?

Aquests ajuts econòmics estan adreçats als arrendadors de locals per ús comercial o de restauració amb seu social i fiscal a Castellbisbal i que com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma derivada del Covid-19 han hagut d’aturar la seva activitat econòmica o han patit una disminució d’un mínim del 70% dels seus ingressos respecte l’any anterior.

L’Ajuntament de Castellbisbal promou aquest ajut amb la finalitat de pal·liar l’afectació negativa que ha tingut sobre el teixit productiu la declaració de l’estat d’alarma del 14 de març de 2020, adoptant diverses mesures per tal de mitigar les seves conseqüències, entre d’altres el tancament de la majoria d’establiments comercials.

Què es subvenciona?

L’ajut que es concedirà és:

  • Import equivalent al 50% de la quota de l’IBI de 2019 corresponent al local llogat per us comercial o de restauració en el municipi de Castellbisbal.
  • Import equivalent al 50% de la quota del Tribut Metropolità 2019 corresponent al local llogat per us comercial o de restauració en el municipi de Castellbisbal.

En el cas que una mateixa persona sigui propietària de més d’un local llogat per us comercial o de restauració podrà sol·licitar l’ajut per cadascú d’ells.

Qui pot sol·licitar els ajuts?

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

  • Ser propietària del local llogat per us comercial o de restauració en el municipi de Castellbisbal.
  • Que l’activitat econòmica que desenvolupi el llogater ha d’estar en actiu i mantenir-la, com a mínim, mentre duri el benefici.
  • Que l’activitat econòmica portada a terme en el local de la seva propietat s’hagi vist obligada al tancament o  hagi tingut una caiguda d’ingressos econòmics mínim del 70%  com a conseqüència de la declaració d’alarma decretada en el Reial decret 463/2020 del 14 de març.

Queden excloses les  entitats bancaries i les  entitats asseguradores.

Per a més informació consultar les bases de la convocatòria.

Tràmit

Consulteu la manera com fer la sol·licitud en aquest enllaç

Més informació

Contacteu amb Promoció Econòmica de l'Ajuntament

Darrera actualització: 01.07.2020 | 11:23