Ajuts per a arranjament d'habitatges

Dimarts, 21 de gener de 2020 a les 17:00

Convocatòria oberta

Què és?

El Programa d'Arranjament d'Habitatges neix amb l'objectiu de millorar les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions.

Què inclou?

Petites reformes bàsiques en els habitatges per incrementar l'autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis. Les obres han de tenir els objectius següents:

  • Garantir les condicions de seguretat i habitabilitat mínimes.
  • Afavorir l’accessibilitat i les condicions de vida de la persona dins la llar.
  • Promoure l’autonomia funcional i la qualitat de vida dins el domicili. A qui s'adreça?

Qui pot ser-ne beneficiari?

  • Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran.
  • Persones que es trobin en situació de fragilitat per qüestions d’edat, salut, manca d’autonomia personal, discapacitat, dependència o en situació de vulnerabilitat.
  • Tots els casos hauran de ser valorats i proposats pels serveis socials municipals.
  • Es prioritzaran els casos de persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària i les que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació de dependència.

Finançament de les obres

La Diputació financia el 80 % del cost de les obres i l’Ajuntament, el 20% restant

Responsables del servei

Programa de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellbisbal.

Darrera actualització: 02.06.2020 | 11:34