Línies d'actuació

Línies d’actuació
L’objectiu de l’equip de treball passa per fer una proposta de biblioteca que sigui capaç d’adequar els seus serveis als nous reptes i necessitats dels usuaris, amb la flexibilitat i l’adaptabilitat necessàries per afrontar una realitat cada vegada més canviant.

Com ho fem?

  • Creant continguts,
  • facilitant accessos,
  • donant suport a les persones en l’ús de la tecnologia associada,
  • garantint també la igualtat d’oportunitats en l’accés i l’ús de les fonts d’informació,
  • implementant accions captivadores que atreguin nous usuaris,
  • creant sinèrgies,
  • millorant la difusió de la biblioteca, dels serveis que oferirà i de les activitats projectades.

Amb tot això, volem que la Biblioteca sigui percebuda pels ciutadans, les empreses, les entitats i institucions i el propi Consistori com un centre amb capacitat creixent de resolució de problemes i necessitats concretes relacionades amb la cerca d’informació, la formació, el lleure i la lectura. I esdevingui, amb el temps, un espai públic de comunicació, de participació i d’intercanvi. En definitiva, un espai per al desenvolupament de les persones i per al desenvolupament social, cultural i econòmic de la comunitat de la que forma part.

Darrera actualització: 12.12.2017 | 18:42
Darrera actualització: 12.12.2017 | 18:42