Els almuds del Museu

Dijous, 3 d'abril de 2014 a les 17:01

Els almuds es feien servir, sobretot, per mesurar el gra. De fet, el propi terme fa referència tant a la mesura de gra com al recipient que la conté. Pel que fa a la mesura és impossible d’establir un estàndar: cada zona tenia el seu de propi, tot i que sembla que la majoria anaven entre els dos i els sis litres.

Així, per exemple, un almud de gra a Mallorca representaven 1,954 litres i, en canvi, al País Valencià i al Priorat estaven per sobre dels 4 litres.

Pel que fa al recipient, habitualment es tractava d’una peça de fusta de forma trapezoïdal (amb la base més ampla que la boca), tot i que també podia ser fe forma cònica. De vegades eren reforçats amb tires metàl•liques per dotar-les de major consistència i així evitar que s’acabessin obrint. Al museu en podreu observar dels dos tipus.

Curiosament, tot i que a casa nostra aquesta terminologia està pràcticament en desús, a determinades zones rurals d’Amèrica Llatina, encara es fa servir amb absoluta normalitat. Per exemple a Xile, i concretament, a l’arxipèlag de Chiloé, l’habitual és comprar les patates (també d’altres hortalisses, però sobretot les patates) en almuds com a mesura. Tot i que es tracta d’una mesura molt més gran que l’original.

La restauració que s’està duent és una actuació força conservadora. Es tracta, en primer lloc, de desinfectar (eliminar els corcs que hi pugui haver forat per forat) i després eliminar les restes d’elements químics (o sòlids, com ara el òxids) no originals. Finalment es recupera la fusta original i neta. Només en el cas d’alguna peça que està realment molt deteriorada i de la quan no en tenim cap altre exemplar al magatzem, es realitza també una reconstrucció parcial de les parts més malmeses.

Darrera actualització: 11.04.2014 | 18:18