Grup Municipal Junts per Catalunya Castellbisbal

Regidora

Assignació econòmica

Fixada per acord del Ple Municipal del 22 de juliol de 2019.

  • Component fix: 1.500 €
  • Component variable: 900 €/regidor = 900 euros 
  • Total assignació econòmica: 2.400 euros/any

Podeu consultar les justificacions econòmiques a l'apartat de subvencions del web municipal.

Dades de contacte

 juntsxcastellbisbal@gmail.com
@juntsxcatcastellbisbal
@jxCatPota_rojos
juntspercastellbisbal

Mocions presentades al Ple municipal


Recull d'articles publicats al butlletí municipal

Darrera actualització: 08.03.2022 | 12:44