Grup Municipal Socialista-Candidatura de Progrés

Regidors

Assignació econòmica

Fixada per acord del Ple Municipal del 22 de juliol de 2019.

  • Component fix: 1.500 €
  • Component variable: 900 €/regidor = 4.500 euros 
  • Total assignació econòmica: 6.000 euros/any

Podeu consultar les justificacions econòmiques a l'apartat de subvencions del web municipal.

Dades de contacte

castellbisbal@socialistes.cat
www.castellbisbal.socialistes.cat
http://facebook.com/PSCCastellbisbal
http://@Castellbisb_PSC

Mocions presentades al Ple municipal


Espai d'opinió


Recull d'articles publicats al butlletí municipal

Darrera actualització: 08.03.2022 | 12:26