Els Costals. Sonorització i il·luminació programació auditori

Anys: 2015-2017

 

2016-2017

  • Es prorroga el contracte establert per al període 2015-2016 (veure a continuació), en les mateixes condicions.
  • Primera i única pròrroga
  • Vigència del contracte: del 20 de gener de 2016 al 19 de gener de 2017

 

2015-2016

Descripció del contracte: serveis de sonorització i il·luminació programació Auditori 

Contractista: So i llum Joan Carles, SL, Societat Unipersonals

Import del contracte: 24.112,28 euros (IVA inclòs)

 

Data de finalització del contracte: 19 de gener de 2016

Possibilitat de pròrroga: el contracte será prorrogable com a màxim un any

  • PRIMERA I ÚNICA PRÒRROGA: del 30 de gener de 2016 al 19 de gener de 2017

Possibilitat de modificació:

Tipus de contracte: negociat sense publicitat

Darrera actualització: 16.08.2017 | 09:24