Consolidació i restauració de l'ermita de Sant Joan de Benviure

Anys: 2015

ANY 2015

PRIMERA FASE DE LES OBRES D'ACTUACIÓ
Descripció del projecte: adjudicació de les obres de la primera fase d'actuació de la restauració de l'ermita de Sant Joan de Benviure
Empresa adjudicatària: URCOTEX INMOBILIARIA, SLU, sota la direcció facultativa de Mireia Barnadas Ribas
Import: 33.774,04 euros (IVA inclòs)
Condició: que els treballs de completament de la prospecció arqueològica que preveuen les obres els realitzi el mateix arqueòleg que ha redactat l'estudi arqueològic del proejcte.
Durada prevista de les obres: un mes i mig

CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ERMITA SANT JOAN DE BENVIURE
Descripció del contracte: servei de confecció d’un projecte arquitectònic de consolidació i restauració de l’ermita de Sant Joan de Benviure de Castellbisbal
Contractista: arquitecta Mireia Barnadas Ribas 
Import total de contracte: 12.705,00 €, IVA inclòs 
Data prevista entrega projecte: maig 2015 
Possibilitat de pròrroga del contracte: no
Possibilitat de modificació del contracte: no
Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 08.02.2018 | 10:01