Diables de Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 16:40

Anys: 2015-2020

2020
Entitat:
Diables de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: programació d'activitats culturals
Import de la subvenció: 10.500 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 19 de juny de 2020
Modificació de les condicions de la subvenció atenent les particularitats derivades de la pandèmia. Junta de Govern Local del 4 de desembre de 2020

2019
Entitat:
Diables de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: programació d'activitats culturals durant el 2019
Import de la subvenció: 11.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 4 de juny de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juny de 2020

2018
Entitat:
Diables de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: programació d'activitats culturals durant el 2018
Import de la subvenció: 12.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 8 d'agost de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 15 de maig de 2019

2017
Entitat:
Diables de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: programació d'activitats culturals durant el 2017
Import de la subvenció: 19.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 19 d'abril de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de juny de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Diables de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: programació d'activitats culturals durant l'any 2016
Import de la subvenció corresponent a l'any 2016: 11.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 4 de maig de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Diables de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 11.000 euros

Darrera actualització: 11.12.2020 | 13:00