Tabalers de Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 15:25

Anys: 2015-2018

2019
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Tabalers de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 2.000 euros

2018
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Tabalers de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 2.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 10 d'abril de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Tabalers de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 2.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 15 de febrer de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció: Associació de Tabalers de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 1.500 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 17 de febrer de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 18 de gener de 2017

2015 
Entitat que rep la subvenció: Tabalers de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 1.500 euros

Darrera actualització: 17.02.2020 | 15:53