Amics de Sant Galderic

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 11:10

Any: 2016

2016

Entitat: Amics de Sant Galderic
Concepte: activitat anual de l'entitat
Import: 1.000 euros
Concedida a la Junta de Govern Local del 9 de novembre de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 27 de setembre de 2017

A la Junta de Govern Local del 31 d'octubre de 2019, s'aprova el reintegrament parcial de la subvenció atorgada a l’entitat Amics de Sant Galderic de Castellbisbal, per l’import no justificat de 620,78 euros

Darrera actualització: 08.11.2019 | 11:44