Associació de Puntaires de Castellbisbal

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 09:25

Anys: 2015-2018

2019
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Puntaires de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 1.300 euros
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de gener de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Puntaires de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 1.300 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 28 de març de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 17 d'abril de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Puntaires de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 1.300 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de març de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 27 de desembre de 2017

2016
Entitat que rep la subvenció: Associació de Puntaires de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 1.220 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 17 de febrer de 2016

2015
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Puntaires de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 1.200 euros
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 16 de novembre de 2016

Darrera actualització: 06.02.2020 | 10:41