Gestió del Casal infantil "El Mirador"

Anys: 2017, 2016, 2015

 

Contractació: gestió del servei de Casal infantil “El Mirador”
Contractista: Iniciatives i Programes, SL 
Import total: 250.269,62 euros, IVA inclòs 
Data de finalització del contracte: 31.08.2016
Possibilitat de pròrroga: prorrogable dos anys més

  • En la Junta de Govern Local del 3 d'agost de 2016, s'acorda una pròrroga del contracte per un període de sis mesos a partir de 1.09.2016 fins al 28.02.2017 per import de 62.567,41 euros (IVA inclòs) amb les mateixes condicions que en el seu dia van ser objecte d’adjudicació. 
  • En la Junta de Govern Local del 22 de febrer de 2017, s'acorda una pròrroga del contracte per un període de sis mesos a partir de 1.03.2017 fins al 31.08.2017 per import de 62.567,41 euros (IVA inclòs) amb les mateixes condicions que en el seu dia van ser objecte d’adjudicació.
  • En la Junta de Govern Local del 27 de setembre de 2017, s'acorda una pròrroga del contracte per un període d’un any a partir de l’01.09.2017 i fins al 31.08.2018 per l’import de 125.134,82 euros (IVA inclòs), amb les mateixes condicions que en el seu dia van ser objecte d’adjudicació.

 

Possibilitat de modificació:

Tipus de contracte: obert multicriteri

Darrera actualització: 13.10.2017 | 17:03