Escola Mare de Déu de Montserrat

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 16:15

Anys: 2015-2020

Entitat que rep la subvenció: Escola Mare de Déu de Montserrat

Any 2020

SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals del centre. 
 • Import de la subvenció: 14.500 euros

Aprovació del conveni subvencional en la Junta de Govern Local del 13 de novembre de 2020

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció: 300 euros.

Aprovada en la Junta de Govern Local del 18 de desembre de 2020

Any 2019

SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals del centre. 
 • Import de la subvenció: 14.500 euros

Aprovació del conveni subvencional en la Junta de Govern Local del 23 d'agost de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 25 de setembre de 2020

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció: 300 euros.

Aprovada en la Junta de Govern Local del 17 de gener de 2020

Any 2018

SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals del centre. 
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

Aprovació del conveni subvencional en la Junta de Govern Local deL 29 d'agost de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 15 de maig de 2019

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció: 300 euros.

Aprovada en la Junta de Govern Local del 22 d'agost de 2018
Justificació econòmica en la Junta de Govern Local del 22 de maig de 2019

Any 2017
SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals del centre. 
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

Aprovació del conveni subvencional en la Junta de Govern Local del 13 de desembre de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció: 300 euros.

Aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de novembre de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de gener de 2018

Any 2016
SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals del centre. 
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

Aprovació del conveni subvencional en la Junta de Govern Local de l'11 de maig de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2017

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció: 300 euros.

Aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de juny de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

Any 2015
SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals del centre. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

Justificació econòmica de la subvenció aprovada en la Junta de Govern Local del 27 d'abril de 2016

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció: 500 euros (300 euros de subvenció anual i 200 euros de premi per haver estat l'escola que va aportar més inscrits al Cros Escolar 2014)

Justificació econòmica de la subvenció en la Junta de Govern Local del 20 d'abril de 2016

Darrera actualització: 29.12.2020 | 11:13