Institut-escola Les Vinyes

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 15:52

Entitat que rep la subvenció: Institut-escola Les Vinyes

Any 2019
SUBVENCIÓ PER A LES ACTIVITATS GENERALS DEL CENTRE

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Desenvolupament de projectes i activitats diverses.
 • Import de la subvenció: 15.200 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 20 de desembre de 2019

Any 2018
SUBVENCIÓ PER A LES ACTIVITATS GENERALS DEL CENTRE

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Desenvolupament de projectes i activitats diverses.
 • Import de la subvenció: 19.400 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 19 de desembre de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de maig de 2019

SUBVENCIÓ ÀREA D'ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Desenvolupament de projectes i activitats diverses.
 • Import de la subvenció: 300 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de novembre de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 15 de maig de 2019

Any 2017
SUBVENCIÓ PER A LES ACTIVITATS GENERALS DEL CENTRE

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Desenvolupament de projectes i activitats diverses.
 • Import de la subvenció: 18.300 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 20 de desembre de 2017
 

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Concepte: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import: 300 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 20 de desembre de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 17 de gener de 2018

Any 2016 
SUBVENCIÓ PER A LES ACTIVITATS GENERALS DEL CENTRE

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Desenvolupament de projectes i activitats diverses.
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de desembre de 2016
Justificació econòmica: aprovada en la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2017 

SUBVENCIÓ PER A L'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS

 • Objecte de la subvenció: adquisició d'ordinadors dins del projecte Competents digitals en un món connectat
 • Import de la subvenció: 2.320 euros

Aprovació en la Junta de Govern Local del 14 de desembre de 2016

Devolució de part de la subvenció
En la Junta de Govern Local del 20 de setembre de 2017, s'aprova no acceptar la justificació de la subvenció concedida i s'aprova la devolució de part de la subvenció (per un import de 2.320 euros)

SUBVENCIO PER AL SUPORT DE MONITORATGE DE P3

 • Concepte: Subvenció per al suport de monitoriatge de P3 durant el primer quatrimestre del curs 2016-17
 • Import: 3.000 euros

 Aprovació de la justificació de la subvenció, en la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2017

SUBVENCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA BANDA DE MÚSICA DEL CENTRE

 • Concepte: iniciació del projecte de la Banda musical del centre escolar, durant el transcurs de l’any 2016.
 • Import: 3.807,50 euros. 

Aprovada en la Junta de Govern Local del dia 7 de desembre de 2016
Justificació econòmica: aprovada en la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2017

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Concepte: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import: 300 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de desembre de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 d'abril de 2017

 

2015
SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: adquisició d'ordinadors dins del projecte Competents digitals en un món connectat
 • Import de la subvenció: 25.000 euros

Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció en la Junta de Govern Local del 27 d'abril de 2016 on s'acorda també la devolució de de 1.140,83 euros corresponent a l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada.

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

 

 • Objecte de la subvenció: despeses per a suport de monitoratge a P3, per al primer trimestre del curs 2015-2016
 • Import de la subvenció: 2.500 euros

 

 • Objecte de la subvenció: adquisició de dues pissarres digitals per equipar les aules de l'escola
 • Import de la subvenció: 7.615 euros

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció: 300 euros
Darrera actualització: 16.01.2020 | 18:23