Club Handbol Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 17:35

Anys: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

2019
Entitat que rep la subvenció
: Club Handbol Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 2.000 euros
Aprovada per la Junta de Govern Local del 23 d'agost de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Club Handbol Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 2.000 euros
Aprovada per la Junta de Govern Local del 28 de març de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 27 de febrer de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Club Handbol Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 2.000 euros
Aprovada per la Junta de Govern Local del 26 d'abril de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 18 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Club Handbol Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2016: 1.250 euros 
Aprovada per la Junta de Govern Local del 06.04.2016 
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Club Handbol Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 1.250 euros

Darrera actualització: 02.03.2020 | 13:16