Club Korfbal Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 17:30

Anys: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

2019
Entitat que rep la subvenció
: Club Korfbal Castelllbisbal
Objecte de la subvenció: promoció, pràctica i esdeveniments esportius de l'any 2019
Import de la subvenció: 2.321 euros
Data d'aprovació del conveni subvencional: Junta de Govern Local del 13 de desembre de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Club Korfbal Castelllbisbal
Objecte de la subvenció: promoció, pràctica i esdeveniments esportius de l'any 2018
Import de la subvenció: 2.321 euros
Data d'aprovació del conveni subvencional: Junta de Govern Local del 16 de gener de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 10 d'abril de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Club Korfbal Castelllbisbal
Objecte de la subvenció: promoció, pràctica i esdeveniments esportius de l'any 2017
Import de la subvenció: 2.321 euros
Data d'aprovació del conveni subvencional: Junta de Govern Local del 16 d'agost de 2017
Aprovació de la justificació econòmica en la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Club Korfbal Castellbisbal
Objecte de la subvenció: promoció, pràctica i esdeveniments esportius de l'any 2016
Import de la subvenció: 2.321 euros
Data d'aprovació del conveni subvencional: Junta de Govern Local del 27 de juliol de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Unió Korfbal Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 2.321 euros

Darrera actualització: 02.03.2020 | 13:19