Escola Els Arenys

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 16:20

Anys: 2015-2020

Entitat que rep la subvenció: Escola Els Arenys

Any 2020

SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: gestió anual de l'escola i suport de monitoratge
 • Import de la subvenció: 14.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 6 de novembre de 2020

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: realització d'activitats esportives
 • Import de la subvenció: 300 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 30 d'octubre de 2020

Any 2019

SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: gestió anual de l'escola i suport de monitoratge
 • Import de la subvenció: 14.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 23 d'agost de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de juliol de 2020

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: realització d'activitats esportives
 • Import de la subvenció: 300 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de novembre de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 13 de desembre de 2019

Any 2018
SUBVENCIÓ MILLORA DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA

 • Objecte de la subvenció: Actuacions de sensibilització i petites inversions per millorar la gestió energètica i ambiental de l’escola Els Arenys durant l’any 2018
 • Import de la subvenció: 2.932,43 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 19 de desembre 2018

SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: gestió anual de l'escola i suport de monitoratge
 • Import de la subvenció: 14.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 29 d'agost de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 15 de maig de 2019

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció: 300 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de novembre de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 17 d'abril de 2019

Any 2017
SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: gestió anual de l'escola i suport de monitoratge
 • Import de la subvenció: 14.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 18 d'octubre de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció: 500 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 29 de novembre de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

Any 2016
SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: gestió anual de l'escola. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

 Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2017

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció: 500 euros

 Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

Any 2015 
SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: gestió anual de l'escola. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció: 300 euros
Darrera actualització: 20.11.2020 | 13:14