Esport Motor Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 16:05

Anys: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

2019
Entitat que rep la subvenció
: Esport Motor Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 6.700 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juliol de 2019

2018
Entitat que rep la subvenció
: Esport Motor Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 10.527 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 6 de març de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Esport Motor Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 10.527 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local de l'1 de març de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció: Esport Motor Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2016: 10.527 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 06.04.2016
Justificació aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de febrer de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Esport Motor Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 10.527 euros

Darrera actualització: 19.07.2019 | 10:48