Futbol Sala Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 16:00

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció
: Futbol Sala Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 13.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juny de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Futbol Sala Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 12.000 euros
Aprovada a la Junta de Govern Local del 20 de març de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 7 de febrer de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Futbol Sala Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 11.000 euros
Aprovada a la Junta de Govern Local del 18 d'abril de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 16 de gener de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Futbol Sala Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 12.818 euros
Aprovada a la Junta de Govern Local del 26 d'abril de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Futbol Sala Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 12.818 euros
Aprovada a la Junta de Govern Local del 22 de juny de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció: Futbol Sala Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 13.818 euros

Darrera actualització: 18.09.2020 | 10:22