Departament de Benestar Social

Els Serveis Socials d’atenció primària són el primer nivell del sistema públic de serveis socials als que la ciutadania es pot adreçar. Tenen per objecte contribuir a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i, de manera específica, d’aquelles persones que per diferents raons necessiten un suport especial.

L’equip bàsic d’atenció primària està conformat per un equip multidisciplinari de professionals, que faciliten l’accés als diferents recursos socials existents.

El Departament de Benestar Social de l´Ajuntament de Castellbisbal té els objectius següents:

 • Informar, orientar i assessorar la població per atendre les necessitats socials.
 • Tramitar recursos de la xarxa social.Prevenir, detectar i intervenir en situacions de dificultat, de necessitat o de risc social.
 • Derivar a altres serveis especialitzats.
 • Gestionar els serveis d’atenció domiciliària.
 • Desenvolupar el programa individual d’atenció a la dependència.
 • Intervenir en nuclis de convivència en situacions de risc social, elaborar diagnòstics socials i plans de millora.
 • Prestar serveis d’atenció socioeducativa per infants i adolescents.
 • Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant dels col·lectius més vulnerables.
 • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 • Atendre a les urgències socials.

Els serveis que ofereix el Departament de Benestar Social s’adrecen a tota la població: 

 • Atenció directa, amb cita prèvia.Informació i tramitació d’ajuts a la família: fills a càrrec, infants menors de 3 anys o menors de 6 si són família nombrosa o monoparentals, carnet família nombrosa, pensió d’orfenesa…
 • Tramitació ajuts escolars i beques de menjador.
 • Gestiona el servei d’atenció domiciliària i la teleassistència domiciliària.
 • Tramitació dels programes de vacances per a la gent gran i de termalisme social.
 • Tramitació de serveis o programes per a la gent gran: Carnet de Serveis Socials per a la Gent Gran, residències, centres de dia, prestacions diverses, programa respir, ajuts complementaris a pensions de viduïtat, programa noces d’or, tallers d’entrenament de la memòria…
 • Informació i tramitació de pensions no contributives.
 • Programa d’atenció específica a persones amb disminució: Carnet de Serveis Socials per a persones amb disminució, tramitació del transport adaptat, de la targeta d’aparcament per a disminuïts, programa respir….
 • Programa d’atenció específica per a la dona: inclou entre altres actuacions, atenció social, atenció específica en situacions de violència domèstica i un servei d’assessoria jurídica gratuïta per a dones… 

C. Major, 103 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 00 55
Correu electrònic: serveis.socials@castellbisbal.cat
Horari:  
Amb cita prèvia, dilluns, dijous i divendres de 8.00 a 14.00 h. i dimarts i dimecres de 8.00 a 15.00 i de 16.00 a 18.00 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 18.06.2018 | 15:18