Patrimoni fluvial del Llobregat

Dimarts, 18 de juny de 2019

És el prinicipal curs fluvial de Castellbisbal


Travessa el terme pel seu sector més ponentí creant una de les fisonimies més característiques del teme: la plana dels Arenys, que contrasta amb la resta del municipi, elevat sobre conglomerats argilosos.

El cabal és irregular ja que com que es tracta d'un riu de règim mediterrani comta amb una àmplia variabilitat segons les estacions i la pluviometria anual. La diversitat d'hàbitats del riu s'ha simplificat com a resultat de les activitats humanes, com ara la construcció de rescloses, la pèrdua del bosc de ribera, el canvi a ús urbà, etc. La importància del riu cal entendre-la actualment, pel paper que els corrents fluvials efectuen com a connectors. Es tracta d'un element molt important com a corredor biològic entre els espai d'interès natural de la zona litoral, prelitoral, del sistema mediterrani, de la Depressió central i del Prepirineu central.

Històricament, el riu ha estat una font de recursos important per als habitants de Castellbisbal. La manca de recursos hídrics de la resta del terme, com també el seu terreny irregular, va fer que el riu, i en especial els Arenys, fossin durant segles una fèrtil horta per a tots els seus habitants, fàcil de conrear, plena de sínies que extreien l'aigua del subsòl. 

FONT: Catàleg de les exposicions del Patrimoni 2013

Darrera actualització: 19.06.2019 | 17:51