Instruccions de l'Ajuntament

Dilluns, 6 d'abril de 2020 a les 10:00

Espanya es troba en Estat d'Alarma per evitar la propagació del virus SARS-CoV-2, conegut com a coronavirus, el qual s'ha originat a la Xina i també afecta a diversos països. El Consell de Ministres ha declarat l’Estat d’alarma amb mesures excepcionals que se sumen a les decretades per la Generalitat i per l'Ajuntament de Castellbisbal per lluitar contra la pandèmia.

A Castellbisbal, s’estan duent a terme accions concretes, com ara:

  • Totes  les activitats municipals estan posposades fins que es normalitzi la situació. 
  • Tots  els equipaments municipals estan tancats i es fan serveis mínims a l'Ajuntament i Can Margarit per garantir l'atenció a la ciutadania, prioritzant l'atenció telefònica i telemàtica.
  • Es permet la circulació de persones i vehicles, només quan sigui imprescindible. La mobilitat es limita estrictament als supòsits previstos al Reial Decret que declara l’Estat d’alarma i haurà de fer-se individualment, excepte que s’acompanyi a menors, persones amb discapacitat o amb causa justificada.
  • Es recomana a la població comprar amb seny, civisme i responsabilitat, per no acaparar determinats productes i contribuir a crear inquietud al conjunt de la comunitat, de forma innecessària.

Totes les mesures estan recollides en els següents documents oficials:

Darrera actualització: 20.04.2020 | 09:44