Taula Territorial per la Qualitat de l'Aire

Abril 2019

Gener 2016. Impuls

Vuit municipis s'uneixen per lluitar contra la contaminació atmosfèrica al seu territori. Més informació [...]

Aquest grup recupera l'esperit de l’antiga taula de municipis en defensa d’una major qualitat de l’aire a la zona mitja del Baix Llobregat: unes poblacions afectades per problemes de contaminació comuns i amb una singularitat pròpia. Aquella taula va quedar diluïda dins de la taula de la conurbació de Barcelona de la Generalitat i per la creada per la mateixa AMB.

A hores d'ara, l'integren les poblacions de: Castellbisbal, Cervelló, Corbera de Llobregat, El Papiol, La Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat. També hi estan integrats l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Objectius

1. Posar en pràctica accions conjuntes per millorar la qualitat de l’aire per tenir més força i millors resultats.

2. Intercanvi de coneixements i d’experiències entre els municipis en aquest àmbit.

3. Coordinació per tal de demanar ajuts de forma conjunta.

4. Elaboració d’un Pla d’acció conjunt per a la millora de la qualitat de l’aire per unificar esforços i aconseguir millors resultats.

Aquest Pla fou aprovat en el Ple municipal del mes d'abril. Consulteu-lo fent clic aquí .

 

 

Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire (2008-2014-2020)

Aquest nou Pla ha de restablir els nivells de qualitat de l’aire per als contaminants de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) per als 40 municipis de la zona de protecció especial.

Dins la zona de protecció especial 6 municipis superen els 100.000 habitants: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa i Santa Coloma de Gramenet.

Normativa aplicable

La Directiva Europea 2008/50/CE, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire i una atmosfera més neta a Europa, preveu l’elaboració de Plans i programes dirigits a disminuir els valors límits dels contaminants presents en les aglomeracions urbanes.

La seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol és el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. En ell s’estableix que els municipis de més de 100.000 habitants que superin els valors límits establerts a l’annex 1 del mateix R.D. 102/2011, han d’elaborar, d’acord amb l’article 16.2 de la Llei estatal 34/2007 i l’article 24.6 del propi R.D. 102/2011, un Pla pel compliment i millora dels objectius de qualitat de l’aire.

Atenent a les dades de qualitat de l’aire i a la normativa europea, a Catalunya, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 226/2006, amb data de 23 de maig de 2006, que declarava els 40 municipis de la Regió Metropolitana que pertanyen a les Zones de Qualitat de l’aire 1 i 2, Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric per als contaminants NO2 i PM10.

En data 10 de juliol de 2007, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, mitjançant el Decret 152/2007, el Pla d’actuació 2007-2010 per millorar la qualitat de l’aire d’aquests municipis. Aquest Pla d’actuació, preveu una millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats com a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (ZPE). Els municipis estan distribuïts en les dues zones establertes pel Decret 226/2006.

D’acord amb l’article 5 de les seves determinacions, el Pla d’Actuació 2007-2010 va expirar el 31 de desembre de 2009. El Decret 203/2009 permetia al Govern prorrogar aquest pla d’actuació fins l’aprovació d’un nou pla.

El document base del nou Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015, es va presentar el 22 de setembre de 2011 i es va aprovar el 23 de setembre del 2014 mitjançant l’ACORD GOV/127/2014, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.