Accés als documents i informació pública

Divendres, 21 de març de 2014 a les 16:17

Aquest tràmit permet l’accés als documents públics de l’Ajuntament de Castellbisbal, així com documents amb valor històric de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal amb un marge cronològic des de finals del segle XVIII fins a l'actualitat. Es pot sol·licitar també la reproducció de documents.

Respecte la consulta de documents públics: els documents de l’arxiu són en general accessibles a tothom, no obstant certs expedients administratius i els seus documents poden tenir limitacions per a la seva consulta d’acord amb la legislació vigent en matèria de transparència i d’arxius i gestió de documents, a més de diversa legislació sectorial.

Per a la consulta de documents de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal podeu consultar la relació dels fons documentals de l’arxiu. Per a la consulta de documents de l’Ajuntament de Castellbisbal dipositats a l’Arxiu Municipal es pot consultar l'inventari de documents de l'Ajuntament amb les descripcions dels grups de sèries . El catàleg de l’Arxiu Municipal es pot consultar al web d'Arxius en Línia de la Generalitat de Catalunya (seleccionant “Arxiu Municipal Castellbisbal” dins del desplegable “centre”). La migració d’assentaments al catàleg en línia està en fase de realització.

Per a la consulta de documents d’expedients en fase de tramitació o no transferits a l’Arxiu Municipal, podeu sol·licitar la seva consulta tot indicant el màxim de dades que permetin saber els documents que es vol consultar.

En referència a la reproducció de documents: en general qualsevol persona o entitat pot obtenir reproduccions dels documents consultats, exceptuant aquells en els que hi hagi drets de propietat intel·lectual, l’accés als quals estigui limitat per la legislació vigent, per motius de conservació o per voluntat del dipositant en el cas de cessions de documents a l’Arxiu Municipal. Tot i que no és necessari justificar el motiu de la consulta, us recomanem que en cas de necessitar reproduccions ens indiqueu si és per motiu d’un tràmit de caràcter administratiu.

Indicacions d'higiene i seguretat a l'Arxiu Municipal

Quan es pot realitzar?

Durant tot l'any

Servei responsable de la tramitació

Servei de l'Arxiu Municipal

Quin cost té?

Quan es dóna resposta:

Termini màxim d'un mes. Depenent del volum i la complexitat de la documentació sol•licitada pot veure's ampliat fins a dos mesos. En aquest darrer cas es notificarà al sol·icitant. (article 20 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona pot consultar els documents dipositats a l'arxiu. No obstant això, depenent del tipus de document, entre d'altres documents els que contenen dades de caràcter personal, que afectin a la inimitat i a l'honor, que vulneri el secret industrial, o per altres supòsits legals, únicament hi podrà accedir la persona interessada o amb un interés legítim. Per motiu de recerca es pot accedir excepcionalment als documents signant un compromís de confidencialitat.

Per a la consulta de determinats documents s'ha de demostrar conforme és part legítimament interessada, identificant-se o actuant en representació de la part legítimament interessada.

Cal aportar:

  • Imprès de sol·licitud

    Per a la sol·licitud presencial s'ha d'aportar la sol·licitud de consulta i obtenció de reproduccions. Es pot obtenir i omplir presencialment al propi Servei d'Arxiu Municipal, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o descarregar-lo a través d'aquesta pàgina omplint el formulari.

  • Compromís de confidencialitat

    En cas que un investigador vulgui accedir a documents exclosos de consulta

Canals de tramitació:

  • Presencial

    La consulta i obtenció de reproduccions és presencial i es du a terme al propi Arxiu Municipal, prèvia presentació de la sol·licitud de consulta mitjançant el tràmit electrònic o al Registre de l’Ajuntament. L'horari d'atenció al públic és: de dilluns a divendres de 8.30 a 14:30 hores (consulta amb cita prèvia, última consulta a les 14.00 hores), i dilluns de 16.00 a 19.00 (per a consultes de documents amb cita prèvia confirmada, última consulta a les 18.30 hores). En cas de dubte us podeu dirigir prèviament a l’Arxiu per telèfon o al correu electrònic: arxiu@castellbisbal.cat

Darrera actualització: 11.03.2021 | 14:25