Fons Ajuntament de Castellbisbal

 Accediu a la descripció del fons

 Accediu al catàleg de documents

 Accediu als documents que estan digitalitzats

 Accediu a les actes del ple municipal

El Fons Ajuntament de Castellbisbal agrupa els documents produïts o rebuts per l’Administració municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal en l’exercici de les seves funcions, des de 1735 fins a l’actualitat.

La documentació del període anterior a la creació dels ajuntaments liberals a partir de 1834 és escadusera: hi trobem documents espars de l’Administració del lloc i terme de Sant Vicenç de Castellbisbal durant l’Antic Règim, augmentant el volum documental lleugerament en el període dels ajuntaments liberals creats per la Constitució de 1812. La documentació del període de 1812 fins a la mort de Ferran VII (1833) és escadussera tot i que continuada, mentre que augmenta a partir de 1834 de forma notable amb la constitució dels nous ajuntaments liberals. El regnat d’Isabel II (1834-1868) amb l’adopció de mesures liberals, especialment l’abolició del senyoriu jurisdiccional, significarà la desaparició de les estructures de l’antic règim, i la consolidació de l’Administració municipal amb una major diversitat i complexitat de la producció documental. Durant tot el segle XIX va augmentant de forma notable el volum documental, fins a l’actualitat.

Podeu consultar la Guia del fons i el Quadre de classificació, als PDF adjunts de la columna dreta de pantalla. També podeu accedir al Catàleg inventari en línia.

Si coneixeu o treballeu amb el Model de Quadre de classificació d'Ajuntaments i Consells (QdCAC), impulsat per la Generalitat de Catalunya per tal que els diversos arxius de Catalunya compartim unes denominacions comunes de les sèries documentals,  podeu consultar el document PDF adjunt d’equivalències de sèries documental entre les del Model de Quadre, i les pròpies de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal.

Digitalització de documents i descripció del fons realitzat per l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal amb el suport de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona:
 

Tractament arxivístic realitzat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Digitalització de documents realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 12.06.2023 | 17:14
Darrera actualització: 12.06.2023 | 17:14