Fons Can Margarit

 Accediu a la descripció del fons 

 Accediu al catàleg de documents 

 Accediu als documents que estan digitalitzats

El fons és constituït principalment per la documentació econòmica, patrimoni  i professional produïda per les famílies Margarit, Carafí i Güell com a resultat de la seva activitat familiar, patrimonial i professionals.

La documentació que conforma aquest fons abasta des de principis del segle XIV fins segle XX corresponent a la gestió patrimonial i econòmica, així com l'activitat pública, associativa i religiosa de la família Margarit, i en l’últim moment de Santiago Güell Cortina.

El fons s’ha dividit en dos subfons: el fons patrimonial de Can Margarit, i la documentació personal i professional de Santiago Güell Cortina.

La descripció i tractament del Fons ha estat possible gràcies al pressupost destinat per l’Ajuntament de Castellbisbal corresponent a l’any 2019, i a una subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel desenvolupament d’actuacions de descripció en arxius. La digitalització de les imatges ha rebut l’ajut econòmic de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Tractament arxivístic realitzat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Digitalització de documents realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 12.06.2023 | 17:15
Darrera actualització: 12.06.2023 | 17:15