El servei: memòries, funcionament i compromisos de qualitat

El Servei d'Arxiu i Gestió Documental està especialitzat en la gestió, tractament, custòdia i divulgació dels documents. Gestiona l'Arxiu Municipal, participa i promou millores en el Sistema de Gestió Documental de l'Ajuntament i administra, custodia i dona accés al patrimoni documental que configura el fons de l'Arxiu Municipal.

Contacteu amb nosaltres

Arxiu Municipal

Darrera actualització: 12.06.2023 | 16:53