Compromís de qualitat

ISO 9001: 2015

Estem certificats segons la norma ISO 9001:2015 , de gestió de qualitat, corresponent als processos de l'Arxiu Municipal vinculats amb la gestió del servei, instal·lacions de l’arxiu, gestió  documental, tractament  arxivístic i accés als documents, amb l'objectiu de garantir la qualitat dels serveis que oferim i el correcte tractament dels documents que tenim dipositats.

Missió, visió i valors

El Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l’Ajuntament de Castellbisbal té com a missió ser el servei públic especialitzat en la gestió, tractament, i en la custòdia i divulgació dels documents públics, i dels privats dels quals en té responsabilitat.

Gestiona l'Arxiu Municipal de Castellbisbal (AMCAS) i participa, promou millores, i gestiona les eines i polítiques del Sistema de Gestió Documental corporativa de l’Ajuntament, i el desenvolupament de l'Administració electrònica.

Les diverses actuacions que es duen a terme tenen per objectiu que els documents públics i els  que testimonien la nostra història, l’evolució històrica i social del poble es conservin de forma adequada per a les generacions futures i siguin accessibles per a qualsevol persona interessada o investigador.

La nostra visió és ésser un servei públic modern orientat als usuaris i adaptat en tot moment als canvis socials, tecnològics i de la pràctica arxivística, oferint als nostres clients serveis de la màxima qualitat i rigor en tot moment. Volem ser referents per la qualitat dels nostres serveis i per la pràctica professional rigorosa en la gestió de l'Arxiu Municipal i gestió documental corporativa.

Per aconseguir la nostra visió, treballem dia a dia amb els valors següents, el nostre ADN:

  1. Ser eficients, donant respostes resolutives en el menor temps possible als usuaris.
  2. Treballar amb honestedat, integritat i transparència en la gestió i l’administració.
  3. Treballar amb orientació al usuari, establint aptituds d’empatia i assertivitat.
  4. Treballar amb un enfocament a la millora continuada i a la qualitat.

Cartes de Servei

A les cartes de servei podeu conèixer els nostres serveis i compromisos de qualitat. La carta de serveis està dividida entre la Carta dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania, i la Carta dels serveis que s’ofereixen als usuaris del propi Ajuntament de Castellbisbal.

Indicadors de qualitat de l'Arxiu

Pel que fa als compromisos de qualitat dels serveis oferts a la ciutadania, podeu consultar els Indicadors de qualitat de l'Arxiu 2021

Darrera actualització: 03.08.2023 | 13:03
Darrera actualització: 03.08.2023 | 13:03