Esquema de Metadades

L’Ajuntament de Castellbisbal ha implantat el Sistema de Gestió Documental Corporatiu entès com un seguit de polítiques i instruments per a gestionar de forma els seus documents d’acord amb la seva política de gestió documental corporativa aprovada per Ple i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14 de maig de 2015.

Un dels instruments fonamentals per a la gestió dels documents electrònics és el Vocabulari de Metadades corporatiu que senyalin les metadades obligatòries i opcionals que s’han d’informar en el moment de la gestió dels documents electrònics i que permeten la posterior transferència a l’arxiu electrònic únic de l’Ajuntament (plataforma iARXIU del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya). Per aquest motiu, l’article 31.1 del Reglament que aprova la política de gestió documental senyala la necessitat d’aprovar, implantar i difondre aquest Vocabulari de Metadades.

Entenem les metadades com "dades estructurades i controlades que descriuen el context, el contingut, l'estructura dels documents i llur gestió al llarg del temps", aquestes es controlen amb el Vocabulari de Metadades. Al seu torn, les metadades es representen a l’Esquema de Metadades és: “un pla lògic que mostra les relacions entre els elements de metadades. Els esquemes de metadades incorporen normalment un conjunt de regles, incloent regles relacionades amb la semàntica i la sintaxi, que permeten la gestió de metadades” (UNE-ISO 23081-1, 3.3). En definitiva les metadades són el conjunt d’informació que acompanyen un document electrònic i que permeten identificar-lo i dur a terme totes les gestions necessàries, possibilitar la seva preservació, i garantir que es localitzaran en cas de voler consultar-los.

Per a la gestió dels documents i expedients electrònics, es va aprovar mitjançant decret número 2015/2290, de 7 d’octubre de 2015, el Vocabulari de Metadades de l’Ajuntament de Castellbisbal per a la seva implantació a l’eina tecnològica en procès d’implantació que permetrà gestionar els expedients i documents electrònics de l’Ajuntament. Posteriorment per decret 2017/844 , de 18 d’abril de 2017, s’ha aprovat la versió 2 del Vocabulari de Metadades per tal de completar-lo i adaptar-ho als canvis normatius i tècnics.

Darrera actualització: 12.02.2021 | 13:05
Darrera actualització: 12.02.2021 | 13:05