Quadre de Classificació i Catàleg de sèries

Què és el Quadre de Classificació de l’Ajuntament de Castellbisbal:

El Quadre de Classificació de l’Ajuntament de Castellbisbal (el podeu consultar i descarregar al banner de la dreta) és el document que mostra totes les sèries documentals en què es troben classificats els documents de l’Ajuntament de Castellbisbal. El Quadre de Classificació el gestiona el Servei d’Arxiu i Gestió Documental de l’Ajuntament.

Aquest Quadre de Classificació és per als procediments vius, per tant només representa les sèries documentals que actualment tramita l’Ajuntament. És l’eina que utilitzen els serveis municipals per tal de classificar els documents que reben o generen i que ordenen i arxiven en expedients administratius. D’aquesta manera s’assegura que tots els documents estan correctament identificats i són fàcilment localitzables.

La seva estructura esquemàtica, en forma d’arbre, representa la dependència d’una sèrie documental a un grup de sèries documentals, i cada grup de sèries a una activitat, i cada activitat a una funció que du a terme l’Ajuntament. El Quadre de Classificació és funcional, per tant no reprodueix l’estructura de l’Ajuntament, sinó les funcions (les grans línies d’actuació) que du a terme l’Administració municipal independentment de qui les gestiona.

Una sèrie documental és el conjunt d'expedients referents a una mateixa tramitació administrativa, procediment o activitat que gestiona l’Ajuntament. Cada sèrie documental es representa amb un codi de dos o tres lletres que s’utilitza per identificar els expedients administratius.

 

Com interpretar el Quadre de Classificació

El Quadre de Classificació té la següent estructura:

  • Nivell 1: Funcions corporatives. Primer nivell de grups de sèries (no es pot obrir expedient)
  • Nivell 2: Activitats. Segon nivell de grups de sèries (no es pot obrir expedient)
  • Nivell 3: Transaccions. Sèries documentals: procediments (es pot obrir expedient si tenen codi)
  • Nivell 4: Transaccions. Subsèries documentals procediments (quan existeixen es pot obrir expedient)
 

El Quadre de Classificació s’estructura a través d’aquestes funcions (Nivell 1) del Quadre de Classificació. A partir d’aquest Nivell 1 trobarem tots els grups de sèries i les sèries documentals que permeten classificar i arxivar els documents:

0- Sèries transversals
1- Govern i administració general
2- Assessorament i defensa jurídica de la corporació
3- Sistemes d’Informació i Organització interna
4- Serveis econòmics
5- Gestió dels recursos humans
6- Patrimoni municipal de béns
7- Població, estadística i eleccions
8- Comunicació i imatge institucional
9- Gestió documental i arxiu municipal
10- Registre i atenció al ciutadà
11- Seguretat ciutadana
12- Urbanisme
13- Medi ambient
14- Foment d’obres públiques
15- Serveis públics i subministraments essencials
16- Serveis socials i benestar
17- Sanitat i salut pública
18- Consum
19- Promoció econòmica i ocupació
20- Cultura
21- Ensenyament i Biblioteca
22- Joventut
23- Foment de la igualtat
24- Solidaritat exterior i cooperació
25- Esports
26- Publicacions i hemeroteca locals i altres documents de suport a la gestió

Darrera actualització: 12.02.2021 | 13:04
Darrera actualització: 12.02.2021 | 13:04