Oficina d'Informació al Consumidor

L'oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei per ajudar els consumidors i usuaris a defensar els seus drets.

L’OMIC aporta solucions mitjançant la mediació o conciliació de les parts en determinats casos i sempre que no s’hagi produït intoxicació, lesió o mort ni hi hagi indicis racionals de delicte.

S’ofereix un sistema voluntari en què les dues parts, el consumidor que reclama i el comerciant o prestador del servei reclamat, han d’arribar a un acord com a via per resoldre la reclamació plantejada.

Més informació, en  aquest díptic informatiu.

Objectius

  • Informar i orientar sobre temes relacionats amb el consum
  • Sensibilitzar a la població dels seus drets i deures com a consumidors
  • Assessorar en les reclamacions presentades en matèria de consum i orientar cap a diferents vies de resolució
  • Mediar entre comerciants i consumidors per arribar a acords extrajudicials
  • Tramitar les reclamacions administratives en temes de consum, quan no és possible la mediació o aquesta no és satisfactòria

Serveis

Tràmits
Darrera actualització: 26.07.2021 | 10:13