Sol·licitud d'ajuts a restauració, forns/cafeteries, centres d'estètica i bellesa, parcs infantils i gimnasos de Castellbisbal afectats per la COVID-19

Dimarts, 11 de maig de 2021 a les 00:00

L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'ajudes a les activitats econòmiques de restauració, forns/cafeteries (amb l'epígraf de cafeteria), centres d'estètica i bellesa, titulars d'un parc infantil privat i els gimnasos amb establiment en Castellbisbal amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats que sobre la base de la resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, es van veure obligats: a reduir l'activitat el sector de restauració, en tota mena de locals, exclusivament podien prestar el servei mitjançant lliurament a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia, al tancament dels parcs infantils privats i centres d'estètica i bellesa que no van poder oferir els seus serveis, aquests últims pel contacte personal pròxim que els mateixos impliquen i la reducció de l'aforament a un 50% dels gimnasos.

La quantia dels ajuts és de:

 • 1.200 € per establiments amb activitats econòmiques de restauració, centres d'estètica i bellesa, els gimnasos i parcs infantils privats que han hagut de cessar o reduir la seva activitat econòmica.
 • 600 € per establiments amb activitats econòmiques de forns/cafeteries amb epígraf de cafeteria.

Servei responsable de la tramitació:

Promoció Econòmica

Quan es pot demanar?

Les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de juliol de 2021.

El procediment de concessió dels ajuts serà el de concurrència no competitiva. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, fins a esgotar el pressupost. 

El termini de justificació dels ajuts acaba el 16 d'octubre de 2021.

Les factures a justificar de l'ajut concedit tindran un període d'execució comprès des del 16 d'octubre de 2020 fins el 31 de gener de 2021.

Qui pot sol·licitar els ajuts?

Establiments de restauració, centres d'estètica i bellesa, gimnasos i parcs infantils privats que han hagut de cessar la seva activitat i forns/cafeteries amb epígraf de cafeteria.

Requisits per accedir-hi

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 • Ser persona física o jurídica amb establiment comercial o de restauració obert, amb seu social en el municipi de Castellbisbal
 • Ser titulars d'activitats de restauració: restaurants, bars i cafeteries.
 • Ser titulars de forns/cafeteries només en el cas que disposin de l'epígraf de cafeteria.
 • Ser titulars de centres d'estètica i bellesa i perruqueries amb epígraf d'estètica i que ofereixin aquest servei.
 • Ser titulars d'un parc infantil privat.
 • Ser titulars d'un gimnàs privat.
 • Tenir un màxim de 10 treballadors.
 • Tenir un volum d'operacions, en l'exercici del 2020, no superior a 600.000 euros anuals.

Cal mantenir l’activitat econòmica i el/s treballador/s durant els mesos d'octubre de 2020 a gener de 2021.

Per a més informació consultar la Guia de tramitació dels ajutsla convocatòria dels ajuts

Si es disposa de tota la documentació necessària per justificar la subvenció, en el moment de fer la sol·licitud, es podrà presentar la sol·licitud i la justificació a la vegada

Cal aportar:

 • Formulari de sol·licitud

  Presentar en el moment de sol·licitar l'ajut.
  Document editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis.

 • Declaració d'alta IAE o declaració censal

  Presentar en el moment de sol·licitar l'ajut.
  És necessari únicament en cas que no s'hagi presentat en l'anterior subvenció

 • Declaració responsable

  Presentar en el moment de sol·licitar l'ajut.
  Document editable de compliment com a persona beneficiària i compliment dels requisits del beneficiari

 • Document d’alta de creditors (SEPA)

  Presentar en el moment de sol·licitar l'ajut.
  És necessari únicament si és una nova sol·licitud o mai havíeu rebut un ajut o pagament per part de l’Ajuntament de Castellbisbal o heu canviat el vostre compte corrent. Ompliu-lo i presenteu-lo en el tràmit electrònic específic que trobareu a www.castellbisbal.cat/altacreditors

 • Formulari de justificació

  Presentar en el moment de justificar l'ajut.
  Document editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis.

 • Factures i/o rebuts corresponents

  Presentar en el moment de justificar l'ajut.
  Cal adjuntar les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa de pagament (extracte bancari o, en el cas de pagament efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor).

 • Declaració anual IVA o IRPF

  Presentar en el moment de justificar l'ajut.
  S'ha de presentar la declaració anual IVA o IRPF o altra documentació acreditativa del volum d'ingressos anuals del 2020.

 • TC2 dels mesos d'octubre de 2020 a gener de 2021

  Presentar en el moment de justificar l'ajut.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 13.05.2021 | 12:43