Normativa


Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Articles 3 a 7.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. Article 111-2. DOGC 5.677

Els drets de les persones consumidores
Drets i interessos de les persones consumidores recollides en la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya (article 121-2) enllaç

  1. El dret a la protecció de la salut i a la seguretat.
  2. El dret a la protecció dels interessos econòmics i socials.
  3. El dret a la indemnització i reparació de danys.
  4. El dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica.
  5. El dret a la informació, l'educació i la formació.
  6. El dret a la representació, la consulta i la participació.
  7. Els drets lingüístics.

 

Els drets que el Codi de Consum de Catalunya atorga a les persones consumidores són irrenunciables i és nul qualsevol pacte que els exclogui.

Darrera actualització: 03.07.2019 | 10:59
Darrera actualització: 03.07.2019 | 10:59