Consell Municipal de Solidaritat

És l'òrgan on es debaten i es decideixen les polítiques i actuacions a fer pel govern municipal en l'àmbit de Cooperació i Solidaritat.

Està format per:

 • representants del govern;
 • representants de tots els partits polítics amb representació al consistori; i
 • ciutadans que hi participen a títol individual

Funcions principals

 • Ser l'òrgan consultiu de l’Àrea de Cooperació i Desenvolupament de l’Ajuntament de Castellbisbal.
 • Decidir la distribució i assignació de l’import anual destinat a Solidaritat i Cooperació, d’acord amb els criteris següents:
  1. Projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
  2. Projectes i/o campanyes d’altres ONG
  3. Campanyes i/o ajudes d’emergència per a la cooperació
  4. Campanyes i/o activitats de conscienciació i sensibilització
 • Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació dels projectes finançats i els recursos assignats a cada finalitat.
 • Donar a conèixer informació sobre programes i ajuts a l’entorn de la cooperació.
 • Centralitzar les possibles actuacions de camp en situacions d’emergència.

Si voleu participar-hi, podeu posar-vos en contacte amb el departament de Cooperació

Consulteu el Reglament de Règim Intern de Funcionament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Castellbisbal.

Darrera actualització: 19.06.2019 | 16:24
Darrera actualització: 19.06.2019 | 16:24