Ulls del Món

Divendres, 13 de desembre de 2019 a les 11:31

2019

  • Projecte: Millora de la prevenció i el tractament de la ceguesa evitable de la població infantil de Mopti​
  • Import: 5.000 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de desembre de 2019

2018

  • Projecte: fer efectiu el dret a la salut ocular dels infants de la província d’Inhambane, augmentant l’accés i la disponibilitat de l’atenció ocular per tal de millorar la prevenció i el tractament de la ceguesa evitable.
  • Import: 3.000 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 18 d'abril del 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 6 de setembre de 2019

Convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació i solidaritat

Projecte: millora de la salut ocular i millora de la prevenció i tractament de la ceguesa evitable
ONG: Ulls del món

SUBVENCIONS

Darrera actualització: 06.02.2020 | 10:56