Fundació Vicente Ferrer. Índia

Dijous, 7 de març de 2019 a les 12:50

Anys: 2018, 2013-2016

2018
Projecte
: Millora en l’accés a una educació secundària pública de qualitat per a nois i noies adolescents i desfavorits, fomentant l’equitat de gènere, al districte d’Anantapur, India​
Import: 30.000 euros
ONG: Fundació Vicente Ferrer
Concedit en la Junta de Govern Local del 12 de desembre de 2018

2016
Projecte
: accés a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 10 dones i les seves famílies en situació de vulnerabilitat del districte d’Anantapur
Import: 3.000 euros
ONG: Fundació Vicente Ferrer
Concedit en la Junta de Govern Local del 9 de novembre de 2016

2013, 2015 
Projecte: Impulsant el dret a l’educació i el teixit associatiu mitjançant la construcció de dues escoles / centres de reunions per a la comunitat al districte d’Anantapur, Índia
Condicions generals del conveni
Aprovat per la Junta de Govern Local de data 28/06/2013. Disposa que l’Ajuntament de Castellbisbal es compromet a atorgar un ajut de contingut econòmic de 18.029,42 euros a la Fundació Vicente Ferrer per desenvolupar el projecte Impulsant el dret a l’educació i el teixit associatiu mitjançant la construcció de dues escoles / centres de reunions per a la comunitat al districte d’Anantapur, Índia

Del total dels diners, el 50% es van fer efectius en el moment de la signatura del conveni, al 2013, i el 50% restant a la finalització del projecte, al 2015

ONG: Fundació Vicente Ferrer

SUBVENCIONS CONCEDIDES

  • 2015. Import: 9.014,71 euros.
  • 2013. Import: 9.014,71 euros.

 

Darrera actualització: 19.03.2019 | 16:38