Creu Roja Baix Llobregat

Dijous, 7 de març de 2019 a les 16:15

Anys: 2018, 2017, 2016

2018
Projecte
: activitats de caràcter social, accions formatives en primers auxilis i tallers de salut per a la ciutadania de Castellbisbal, durant el 2018
Import: 6.000 euros
ONG: Creu Roja Baix Llobregat Centre
Concedit en la Junta de Govern Local del 31 d'octubre de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 10 d'abril de 2019

2017
Import
: 4.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 15 de novembre de 2017 

2016
Projecte
: Augment de la participació democràtica del col·lectiu de dones lideresses de la comunitat indígena de Sutiaba
Import: 1.526,69 euros
ONG: Creu Roja Baix Llobregat Centre
Concedit en la Junta de Govern Local del 9 de novembre de 2016

Darrera actualització: 23.04.2019 | 15:44