Associació ImpulsaT per a la cura dels nens amb dèficit de merosina

Dijous, 7 de març de 2019 a les 17:30

Any: 2018

2018

Projecte: Desenvolupament de vectors i estratègies preclíniques de teràpia gènica per la distròfia muscular congènita de tipus 1A
Import: 6.000 euros
EntitatAssociació ImpúlsaT per a la cura dels nens amb dèficit de merosina
Aprovat en la Junta de Govern Local del 31 d'octubre de 2018

Darrera actualització: 19.03.2019 | 12:46