Provalores

Dijous, 7 de març de 2019 a les 12:00

Anys: 2015, 2014

Projecte. Manteniment d'una llar d'infants a Colòmbia
ONG: Provalores

A Colòmbia hi ha molts menors vivint en situacions precàries per manca de recursos familiars, ser orfes, estar en estat d’abandonament o per ser maltractats pels seus propis pares, padrastres o familiars. Molts viuen en situacions infrahumanes i tenen poques possibilitats reals d’un canvi de vida. Alguns d’aquests nens ara viuen a la nostra llar i reben tot el necessari per tenir una vida digna, assistència mèdica, escolaritat i roba (molts vénen sense res). Se’ls ajuda amb amor i afecte a superar traumes i actituds que porten del seu passat. Generalment estan mal nodrits pel que se’ls canvia gradualment d’hàbits alimentaris i crea un ambient per a un desenvolupament corporal i mental sa. Tot això gràcies a la tasca de persones que tenen en el seu cor ganes d’ajudar els altres. Si en voleu saber més d'aquest projecte, feu clic aquí.

SUBVENCIÓ
2015

  • Reparació i millora de l'enllumenat de la llar d'infants
  • Import: 1.190 euros

2015 

  • Reparació dels vàters i àrea exterior de la llar d'infants
  • Import: 2.450 euros

2014

  • Projecte d'autosostenibilitat a una llar d'infants de Colòmbia
  • Import: 3.500 euros

Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 2 de novembre de 2017

Darrera actualització: 19.03.2019 | 17:05