Consell Solidari

Òrgan on es debaten i decideixen les polítiques i actuacions a fer pel govern municipal en matèria de cooperació.

Està format per representants del govern; de tots els partits polítics amb representació al consistori; i per ciutadans que hi participen a títol individual.

Funcions principals

 • Ser l'òrgan consultiu de l’Àrea de Cooperació i Desenvolupament
 • Decidir la distribució i assignació de l’import anual destinat a cooperació, d’acord amb els criteris següents:
  1. Projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
  2. Projectes i/o campanyes d’altres ONG
  3. Campanyes i/o ajudes d’emergència per a la cooperació
  4. Campanyes i/o activitats de conscienciació i sensibilització
 • Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació dels projectes finançats i els recursos assignats a cada finalitat.
 • Donar a conèixer informació sobre programes i ajuts a l’entorn de la cooperació.
 • Centralitzar les possibles actuacions de camp en situacions d’emergència.
Darrera actualització: 19.12.2019 | 15:29
Darrera actualització: 19.12.2019 | 15:29