Consell Solidari

Què és?

Òrgan on es debaten i decideixen les polítiques i actuacions a fer pel govern municipal en matèria de cooperació.

Qui el forma?

Està integrat per representants del govern, de tots els partits polítics amb representació al consistori així com per ciutadans que hi participen a títol individual.

Consulteu qui en són els membres actuals en aquest enllaç

Quines funcions té?

 • Ser l'òrgan consultiu de l’Àrea de Cooperació i Desenvolupament
 • Decidir la distribució i assignació de l’import anual destinat a cooperació, d’acord amb els criteris següents:
  1. Projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
  2. Projectes i/o campanyes d’altres ONG
  3. Campanyes i/o ajudes d’emergència per a la cooperació
  4. Campanyes i/o activitats de conscienciació i sensibilització
 • Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació dels projectes finançats i els recursos assignats a cada finalitat.
 • Donar a conèixer informació sobre programes i ajuts a l’entorn de la cooperació.
 • Centralitzar les possibles actuacions de camp en situacions d’emergència.

Més informació sobre les funcions del Consell, en aquest enllaç

Contacteu amb nosaltres

Departament de Cooperació

Actes de les reunions

Darrera actualització: 28.10.2020 | 13:58