Creu Roja Baix Llobregat

Divendres, 13 de desembre de 2019 a les 16:15

2020
Projecte
: activitats de caràcter social, accions formatives en primers auxilis i tallers de salut per a la ciutadania de Castellbisbal. A més, realització de tallers i activitats formatives de prevenció de la COVID-19.
Import: 10.000 euros
ONG: Creu Roja Baix Llobregat Centre
Concedit en la Junta de Govern Local del 30 d'octubre de 2020

2019
Projecte
: activitats de caràcter social, accions formatives en primers auxilis i tallers de salut per a la ciutadania de Castellbisbal, durant el 2019
Import: 6.000 euros
ONG: Creu Roja Baix Llobregat Centre
Concedit en la Junta de Govern Local del 17 d'octubre de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juny de 2020

2018
Projecte
: activitats de caràcter social, accions formatives en primers auxilis i tallers de salut per a la ciutadania de Castellbisbal, durant el 2018
Import: 6.000 euros
ONG: Creu Roja Baix Llobregat Centre
Concedit en la Junta de Govern Local del 31 d'octubre de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 10 d'abril de 2019

2017
Import
: 4.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 15 de novembre de 2017 

Projecte: enfortiment d’organitzacions productives agrícoles per a la millora de generació d’ingressos de 440 llars de les municipalitats de Maddela i Nagtipunan
Import: 1.285 euros
Concedit en la Junta de Govern Local del 13 de desembre de 2017

2016
Projecte
: Augment de la participació democràtica del col·lectiu de dones lideresses de la comunitat indígena de Sutiaba
Import: 1.526,69 euros
ONG: Creu Roja Baix Llobregat Centre
Concedit en la Junta de Govern Local del 9 de novembre de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de gener de 2020

Projecte: conveni de col·laboració amb l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre
Import del conveni: 15.000 euros
Data d'aprovació del conveni: Junta de Govern Local del 27 de juliol de 2016

Darrera actualització: 30.12.2020 | 13:13