Exposició permanent

El Museu compta amb una exposició de caràcter permanent que dona una visió prou àmplia dels més de 900 anys de tradició agrícola del nostre municipi, una mirada als treballs del camp i a l’estructura social del món agrícola.

Mercat i transports. Planta baixa
En aquesta planta hi podreu trobar diversos elements del fons relacionats amb el mercat, els transport i la mobilitat de les persones pel territori.

  • Comprem allò que no tenim i venem l’excedent d’allò que produïm: aquest és l’origen dels sistemes d’intercanvi i del mercat.
  • Pesar, mesurar i pagar són els tres conceptes bàsics de l’activitat del mercat.
  • Les persones i les mercaderies ens movem pel territori És per això que al llarg dels anys hem anat creant xarxes viàries i mitjans de transport que, amb els anys han anat evolucionant.

La Terra. Primera planta
En aquesta planta hi podrem conèixer els diferents conreus del municipi de Castellbisbal, així com els productes derivats: L’olivera i l’oli, el cereal i la farina, els horts i els fruiters, i la vinya i el vi.

  • La climatologia, l'orografia i la situació geogràfica d’un indret són determinants per al desenvolupament de les activitats econòmiques d’un lloc.
  • La fertilitat de la terra vermella de Castellbisbal, així com la climatologia i el règim pluviomètric d’aquest indret han determinat la llarga tradició agrícola del nostre municipi.
  • Cada cultiu té un cicle determinat i requereix d’unes tasques i eines específiques. En aquesta planta hi ha exposades les eines de pagès necessàries per al seu cultiu, així com per a la producció dels productes derivats.

Les persones. Segona planta
En aquesta planta explorarem la família tradicional, coneixerem els membres de la família i els lligams que s’estableixen entre uns i altres.

  • El món agrícola està íntimament lligat a societat determinada, que s’estructura a l’entorn de la família tradicional.
  • Els elements exposats en aquesta planta estan íntimament lligats a la vida quotidiana de la família tradicional.
  • A més també hi trobarem aquells elements per mitjà dels quals es duu a terme la transmissió de la informació i de la tradició en l’àmbit familiar.
Darrera actualització: 07.05.2018 | 10:07
Darrera actualització: 07.05.2018 | 10:07