"Casa de Andalucía"

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 08:32

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció
: Casa de Andalucía
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 17.000 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 14 d'agost de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Casa de Andalucía
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 17.000 euros

Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 7 d'agost de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Casa de Andalucía
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 17.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 28 de març de 2018
Justificació econòmia aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de maig de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Casa de Andalucía
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 26.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 15 de febrer de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Casa de Andalucía
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2016: 17.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 9 de març de 2016
Aprovació de la justificació econòmica en la Junta de Govern Local de l'1 de març de 2017

2015 
Entitat que rep la subvenció: Casa de Andalucía
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 17.000 euros

Darrera actualització: 21.09.2020 | 13:22