Moments, Associació de Fotografia

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 15:45

Anys: 2015-2020

2020
Entitat: 
Moments, Associació de Fotografia
Objecte de la subvenció: programa d'activitats culturals
Import de la subvenció: 1.038 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juny de 2020

2019
Entitat: 
Moments, Associació de Fotografia
Objecte de la subvenció: programa d'activitats culturals durant l'any 2019
Import de la subvenció: 2.400 euros
Concessió de la subvenció en la Junta de Govern Local del 17 d'abril de 2019

2018
Entitat: 
Moments, Associació de Fotografia
Objecte de la subvenció: programa d'activitats culturals durant l'any 2018
Import de la subvenció: 1.625 euros
Concessió de la subvenció en la Junta de Govern Local del 19 d'abril de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 4 d'abril de 2019

2017
Entitat: 
Moments, Associació de Fotografia
Objecte de la subvenció: programa d'activitats culturals durant l'any 2017
Import de la subvenció: 1.350 euros
Concessió de la subvenció en la Junta de Govern Local del 19 d'abril de 2017
Aprovació de la justificació en la Junta de Govern Local del 27 de desembre de 2017

2016
Entitat que rep la subvenció
: Moments, Associació de Fotografia
Objecte de la subvenció: programació d'activitats culturals durant l'any 2016
Import de la subvenció corresponent a l'any 2016: 1.260 euros
Concessió de la subvenció en la Junta de Govern Local del 4 de maig de 2016
Aprovació de la justificació econòmica en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

  • S'acorda sol·licitar a l’entitat Moments Associació de Fotografia, el reintegrament de l’import de 2,91 euros corresponent a l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada.

2015
Entitat que rep la subvenció
: Moments, Associació de Fotografia
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 1.260 euros
Aprovació de la justificació de la subvenció en la Junta de Govern Local del 27 d'abril de 2016

Darrera actualització: 18.09.2020 | 10:33