Casal Cultural i Recreatiu

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 08:30

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció
: Casal Cultural i Recreatiu
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 5.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 10 de setembre de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Casal Cultural i Recreatiu
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.500 euros

Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 17 de juliol de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Casal Cultural i Recreatiu
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.500 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 22 de juny de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 27 de març de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Casal Cultural i Recreatiu
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.500 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 3 de maig de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Casal Cultural i Recreatiu
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 3.500 euros 
Aprovat en la Junta de Govern Local del 17 de febrer de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 12 d'abril de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Casal Cultural i Recreatiu
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 5.500 euros

Darrera actualització: 21.09.2020 | 14:30