Cuca de Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 16:45

Anys: 2015-2020

2020
Import de la subvenció
: 10.500 euros
Motiu: organització d'activitats culturals diverses

Aprovada en la Junta de Govern Local del 10 de juliol de 2020

2019
Import de la subvenció
: 12.000 euros
Motiu: organització d'activitats culturals diverses durant l'any 2019

Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 19 de juny de 2020

2018
Import de la subvenció
: 10.000 euros
Motiu: organització d'activitats culturals diverses durant l'any 2018

2017
Import de la subvenció
: 7.000 euros
Motiu: organització d'activitats culturals diverses durant l'any 2017
Aprovació en la Junta de Govern Local del 15 de febrer de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 27 de desembre de 2017

2016
Import de la subvenció
: 2.500 euros
Motiu: organització d'activitats culturals diverses durant l'any 2016
Aprovació en la Junta de Govern Local del 4 de maig de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 18 de gener de 2017

2015
Import de la subvenció:
 4.873,51 euros
Motiu: organització d'activitats culturals diverses durant l'any 2015
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 4 de maig de 2016

Darrera actualització: 21.09.2020 | 10:18