Associació Cultural Capbreu

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 09:55

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció
: Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 5.200 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 17 de juliol de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 5.200 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 24 d'abril de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de febrer de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 5.200 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 25 d'abril de 2018

2017

Entitat que rep la subvenció: Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 4.800 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 12 d'abril de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 4.500 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 27 d'abril de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 5.000 euros
Justificació aprovada en la Junta de Govern Local del 27 d'abril de 2016

Darrera actualització: 21.09.2020 | 10:53