Associació per a l'espectacle infantil i juvenil

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 08:50

Anys: 2015-2019

2020
Entitat que rep la subvenció
: Associació per a l'espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal (La Xarxa)
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 10.000 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 6 de novembre de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Associació per a l'espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal (La Xarxa)
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 16.000 euros
Aprovació de la subvenció en la Junta de Govern Local del 15 de novembre de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 3 de juliol de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
:Associació per a l'espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal (La Xarxa)
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 16.000 euros
Aprovació de la subvenció en la Junta de Govern Local del 28 de març de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 27 de març de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
:Associació per a l'espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal (La Xarxa)
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 16.000 euros
Aprovació de la subvenció en la Junta de Govern Local del 17 de maig de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
:Associació per a l'espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal (La Xarxa)
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 16.000 euros
Aprovació de la subvenció en la Junta de Govern Local del 27 d'abril de 2016 
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 3 de maig de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
:Associació per a l'espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal (La Xarxa)
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 16.000 euros

Darrera actualització: 20.11.2020 | 13:10